Adatkezelési tájékoztató

A magyarock.hu honlap felhasználóira vonatkozó adatkezelés

(1) A Magyar Olimpiai Bizottság (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.; a továbbiakban: MOB) a www.magyarock.hu honlap használatával jogosult – az érintett önkéntesen, előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés céljából (a felhasználói előzmények rögzítése a felhasználói élmény növelése érdekében) történő adatkezeléshez való hozzájárulásával, – kezelni a honlapot látogató személyek (a továbbiakban: Felhasználó) egyes személyes adatait.

(2) A MOB kezelésében álló www.magyarock.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) a Honlapra történő (első) látogatás okán a Felhasználó végberendezésében sütik segítségével adatkezelést, adattárolást hajthat végre. A MOB által a Honlapon keresztül alkalmazott sütik a következők:

Azon sütik, amelyek segítségével a MOB az adatkezelést a felhasználó hozzájárulásával végzi.

Süti típusa Analitikus sütik (_ga, _gat, collect és r/collect)

Adatkezelés jogalapja

Felhasználó hozzájárulása

Adatkezelés célja

A Honlapot látogató Felhasználókkal, illetve a Honlapon keresztül végzett tevékenységekkel kapcsolatos statisztikai adatok kezelése, a honlap fejlesztése és a felhasználói élmény javítása.

Adatkezelés tartalma

IP cím, Honlapon keresztül folytatott tevékenység (felkeresett aloldalak, aktivált funkciók), a Honlap felkeresésének ideje, időtartama, a Felhasználó csatlakozást biztosító eszközének egyes adatai (pl. operációs rendszer). Az adatkezelés anonim, a MOB közvetlenül nem tudja összekapcsolni az adatokat a Felhasználóval.

Adatkezelés időtartama

2 év

Azon sütik, amelyek segítségével az adatkezelést a MOB nem a Felhasználó hozzájárulásával, hanem egyéb jogcímen végzi.

Süti típusa „User-input” süti

Adatkezelés jogalapja

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés

Adatkezelés célja

A Honlap megfelelő működése, a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások technikai megfelelősége.

Adatkezelés tartalma

Mindazon adat, amelyet a Felhasználó szövegbevitel útján a Honlapon rögzít.

Adatkezelés időtartama

A Honlap látogatásának (munkamenet) időtartama.


Süti típusa Multimédiás süti

Adatkezelés jogalapja

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §

Adatkezelés célja

A Honlapon közzétett multimédiás tartalom lejátszásának (mint a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás) technikai megfelelősége.

Adatkezelés tartalma

Képminőség, hálózati kapcsolat sebessége, buffering paraméterek

Adatkezelés időtartama

A Honlap látogatásának (munkamenet) időtartama.

(3) A MOB a Honlap látogatásával kapcsolatban és sütik segítségével végzett adatkezelés vonatkozásában, a Felhasználó Honlapra történő látogatásával egyidőben tájékoztatja a Felhasználót a sütik által végzett adatkezelés tényéről a Honlapon megjelenő szöveges üzenet formájában.
A sütik segítségével végzett adatkezelés további feltételeit tartalmazó tájékoztatást a Felhasználó a szöveges üzenet mellett elhelyezett hivatkozás aktiválásával kaphat, amely ikon aktiválásával a Felhasználót a Honlap az Adatkezelési Szabályzatnak a Honlap használatával kapcsolatos része kivonatát tartalmazó aloldalára irányítja.

(4) A hozzájárulás jogcímén alapuló adatkezelést végző sütik használatához a Felhasználónak hozzájárulását kell adnia a Honlapon megjelenő hivatkozás aktiválásával, amely szöveges formában tartalmazza hozzájárulási nyilatkozatát. A hozzájárulás jogcímén alapuló adatkezelést a MOB kizárólag a hozzájárulás ilyen egyértelmű kifejtését követően végzi.

A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy a Honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, hogy a Honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfelelően, illetve a Felhasználó egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférését a Honlap megtagadhatja.

A Felhasználó által alkalmazott böngésző beállításai között a Felhasználó jogosult a sütik által végzett adatkezelés rendjét meghatározni; így többek között a Felhasználó – a böngésző beállításaitól függően – jogosult korlátozni, letiltani a sütik útján végzett adatkezelést. Ez a beállítás azzal járhat, hogy a Honlapon keresztül a MOB nem tudja szolgáltatásait megfelelően és teljeskörűen nyújtani. A hozzájárulás jogcímén alapuló sütik által végzett adatkezelés vonatkozásában a Felhasználó – e fentiek mellett – jogosult hozzájárulását visszavonni, amely visszavonás nem érinti a megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

(5) Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a MOB által üzemeltetett honlapon belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé ne tegye, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. A MOB nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen Szabályzat, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.

(6) A Honlap külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások aktiválásával e külső szerver adatkezelést végezhet a Felhasználó személyes adataival kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy ezen adatkezelések nem a MOB érdekében és a MOB megbízásából folynak, így azok nem a MOB, hanem a hivatkozások aktiválásával elért honlapot működtető személyek adatkezelésének hatálya alá tartozik; az ilyen adatkezeléséért a MOB felelősséget nem vállal.

(7) A MOB jogosult megismerni a MOB kezelésében álló közösségi médiafelületeken működtetett oldalaira látogató Felhasználók egyes személyes adatait közvetett adatkezelőként. A MOB kezelésében álló alábbi közösségi médiafelületeken működtetett oldalak a következők:


Közösségi médiafelület neve: Facebook

Közösségi médiafelületet fenntartó személy

Facebook Inc., Facebook Ireland

A MOB közösségi médiafelületen működtetett oldala

https://www.facebook.com/magyarockolympicteamhungary

Közösségi médiafelületet fenntartó személy adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége

https://www.facebook.com/privacy/explanation


Közösségi médiafelület neve: Instagram

Közösségi médiafelületet fenntartó személy

Facebook Inc., Facebook Ireland

A MOB közösségi médiafelületen működtetett oldala

https://www.instagram.com/magyarock_olympicteam_hungary/

Közösségi médiafelületet fenntartó személy adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége

https://help.instagram.com/519522125107875


Közösségi médiafelület neve: Youtube, Google+ és Google Analitics

Közösségi médiafelületet fenntartó személy

Google LLC

A MOB közösségi médiafelületen működtetett oldala

https://www.youtube.com/channel/UCv4jrTGA6vpe9O8n1B2-ZGA/

Közösségi médiafelületet fenntartó személy adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége

https://www.google.com/intl/hu/policies


(8) A MOB a közösségi médiafelületeken fenntartott oldalaira látogató Felhasználók egyes személyes adatait csak abban az esetben jogosult megismerni, illetve kezelni, ha a Felhasználó az adatoknak a közösségi médiafelületet fenntartó személy általi, így közvetetten a MOB általi megismeréséhez és kezeléséhez kifejezetten hozzájárult. Tekintettel arra, hogy a közösségi médiafelület vonatkozásában elsődleges adatkezelőnek a közösségi médiafelületet fenntartó személy minősül, és a MOB e vonatkozásban másodlagos adatkezelő, a Felhasználó hozzájárulását a közösségi médiafelületre történő regisztrációval a közösségi médiafelületet fenntartó személynek adja meg a felhasználási feltételek elfogadásával.

E jogcím alapján jogosult a közösségi médiafelületet fenntartó személy és a MOB megismerni és kezelni a Felhasználók egyes személyes adatait.

(9) A közösségi médiafelületeken működtetett oldalakra történő látogatással a MOB anonim statisztikai célú adatokat ismer meg, amelyeket részére a közösségi médiafelületet fenntartó személy továbbít. A személyes adatok megismerését és kezelését a közösségi médiafelületet fenntartó személy elsődlegesen sütik alkalmazásával végzi, amelynek célja, hogy a MOB részére visszajelzést küldjön a közösségi médiafelületen működtetett oldalra látogató Felhasználókról, a MOB által a közösségi médiafelületen működtetett oldalán végzett tevékenységének Felhasználók általi megítéléséről. E statisztikai célú adatkör nem teszi lehetővé, hogy a MOB azonosíthassa a MOB által a közösségi médiafelületen fenntartott oldalra látogató Felhasználókat; erre kizárólag a közösségi médiafelületet fenntartó személy jogosult sütik elhelyezésével. Ugyanakkor a MOB a közösségi médiafelületeken fenntartott oldalain végzett tevékenységével képes annak befolyásolására, hogy a közösségi médiafelületet fenntartó személy mely Felhasználó vonatkozásában végezzen (a természetes személy azonosítását lehetővé tevő) adatkezelést, így a közösségi médiafelületeken oldal fenntartása a MOB részéről (is) adatkezelésnek minősül.

(10) A közösségi médiafelületen működtetett oldal látogatásával kapcsolatban a MOB azokat a személyes adatokat ismeri meg és kezeli, amelyeket a közösségi médiafelületet fenntartó személy felhasználási feltételei és/vagy adatkezelési tájékoztatója meghatároz, így különösen de nem kizárólagosan a Felhasználókra vonatkozó demográfiai és földrajzi adatok, azon termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó látogatási adatok, amelyeket a közösségi médiafelületen működtetett oldal látogatásával a Felhasználók felkeresnek, a Felhasználóknak a közösségi médiafelületen működtetett oldal látogatásával kapcsolatos szokásai.

(11) A Felhasználó jogosult a sütiket törölni a közösségi médiafelületet fenntartó személy felhasználási feltételeiben és/vagy adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint, illetve a Felhasználó böngészőjén keresztül a sütik letiltásával. A sütik törlésével, illetve letiltásával a MOB személyes adatok közvetett megismerésére és kezelésére való joga is megszűnik.

(12) A MOB közvetett adatkezelést végez azon Felhasználók esetén is, akik a közösségi médiafelületen működtetett oldalt úgy látogatják meg, hogy nem rendelkeznek állandó fiókkal a közösségi médiafelületen. Az ilyen Felhasználók személyes adatainak közvetett megismerésére és kezelésére a MOB a közösségi médiafelületet fenntartó személy felhasználási feltételei-nek/adatkezelési tájékoztatójában foglalt feltételeknek megfelelően jogosult.


Az adatkezelések időtartama

adatkezelés típusa

Sütikkel kapcsolatos adatkezelés

adatkezelés időtartama

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a sütik elhelyezésétől számított 2 év


Az adatkezelések időtartama

adatkezelés típusa

Szerver által végzett naplózás mint adatkezelés

adatkezelés időtartama

A honlapra történő látogatástól kezdődően – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 1 év


Az adatkezelések időtartama

adatkezelés típusa

közösségi médiafelületek által elhelyezett sütik révén generált statisztikai célú adatkezelés (állandó fiókkal rendelkező vagy nem rendelkező Felhasználók esetén egyaránt)

adatkezelés időtartama

A honlapra történő látogatástól kezdődően – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 1 év

Az Adatkezelő

Adatkezelő neve

Magyar Olimpiai Bizottság

Adatkezelő elérhetősége

1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.
[email protected]

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve

Dr. Vaska Ottilia

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége

1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.
[email protected]